1300S Puhdistamopaketti

17893,20 

11656,00 
2467,60 
310,00 

Pienpuhdistamot
Clewer 800S ja Clewer 1300S ovat kotitalouksien ja loma-asuntojen helppokäyttöisiä pienpuhdistamoita. 800S sopii alle 7 hengen talouksiin. Isompi 1300S puhdistaa jopa 21 hengen jätevedet, ja se on toimiva ratkaisu niin rivitaloihin, ve- siosuuskunnille kuin kyläyhteisöille.

Pienpuhdistamon asennus
Puhdistamon asennuksessa on mahdollista hyödyntää olemassa olevaa vanhaa loka- tai umpisäiliötä. Pienpuhdistamo ei vaadi tiivistä tarkkailua eikä jatkuvaa huoltoa patentoidun kantoainebioreaktorin ansiosta. Tekniset laiteet ovat huollettavissa ja tarvittaessa helposti vaihdettavissa.

Etävalvonta 24/7
Ympärivuorokautinen valvonta varmistaa järjestelmän toiminnan.
GSM/GPRS etävalvonta valvoo:
– puhdistetun veden laatua
– kemikaalin määrää
– lietteen määrää lietesäiliössä
– toimilaitteiden, esim. pumppujen ja puhaltimien, toimivuutta.
Puhdistamosta mahdollisesti lähetettävät hälytysviestit näkyvät etävalvonnan seurannassa
verkossa.