Verkkokauppa

Puhdistamopaketit

Clewer-teknologia

Clewerin patentoima jäteveden puhdistus teknologia on uudenlainen bioprosessi, jossa jätevesi puhdistetaan, liete kerätään talteen ja puhdistettu vesi poistetaan järjestelmästä.

Puhdistusprosessissa jätevesi virtaa bioreaktorin läpi. Bioreaktorissa on suuri määrä eri täsmäbakteeria, jotka puhdistavat jätevedestä tiettyjä epäpuhtauksia, kuten fosforia, typpeä ja orgaanista ainesta. Bakteerit ovat kiinnittyneinä kantoaineeseen. Näin niiden määrä pysyy runsaana eivätkä ne huuhtoudu jäteveden mukana prosessissa eteenpäin äkillisissä kuormitusvaihteluissa. Näin biopuhdistamon toimintakyky säilyy haastavissa olosuhteissa.

Täsmäbakteerit ovat luonnosta eristettyjä mikrobikantoja. Ne pystyvät käsittelemään mm. laajan joukon erilaisia pesukemikaaleja.

Prosessin lopputuloksena prosessisäiliöön tiivistyy kiintoainetta. Kiintoainetta voidaan kerätä prosessisäiliöön ilman että se heikentää puhdistusprosessin tehoa. Clewerin patentoima kantoaine prosessi (RBBR) tuotta huomattavasti vähemmän lietettä kuin perinteiset aktiiviliete prosessit joten lietteen tyhjennys sekä huollon tarve on vähäistä.

Clewer-teknologia

Clewer Oy:n patentoima jäteveden puhdistusprosessi on uudenlainen bioprosessi, jossa jätevesi puhdistetaan, liete ja kemikaalijäämät kerätään talteen ja puhdistettu vesi poistetaan järjestelmästä.

Puhdistusprosessissa jätevesi virtaa bioreaktorin läpi. Bioreaktorissa on suuri määrä eri täsmäbakteeria, jotka puhdistavat jätevedestä tiettyjä epäpuhtauksia, kuten fosforia, typpeä ja orgaanista ainesta. Bakteerit ovat kiinnittyneinä kantoaineeseen. Näin niiden määrä pysyy runsaana eivätkä ne huuhtoudu jäteveden mukana prosessissa eteenpäin äkillisissä kuormitusvaihteluissa. Näin biopuhdistamon toimintakyky säilyy kaikissa olosuhteissa.

Täsmäbakteerit ovat luonnosta eristettyjä mikrobikantoja. Ne pystyvät käsittelemään mm. hyvin laajan joukon erilaisia pesukemikaaleja.

Prosessin lopputuloksena prosessisäiliöön tiivistyy kiintoainetta. Kiintoainetta voidaan kerätä prosessisäiliöön ilman että se heikentää puhdistusprosessin tehoa. Lietesäiliön tyhjennysväli riippuu tulevasta jätevedestä.

Puhdistamoiden komponentit

Ota yhteyttä!

Clewer, suomalainen perheyritys on johtava patentoidun jätevedenpuhdistusteknologian kehittäjä. Me edustamme edistyksellistä jätevesien puhdistusosaamista.